tirsdag 26. mai 2009

Bibelske katastrofer

Nylig har det vært et hvist oppstuss i media over at Solheim sa "Klimaendringene kan påføre oss Bibelens plager". (VG, VG, Vårt Land, Teknisk Ukeblad) Grunnlaget hans for dette er at temperaturen kan stige med 4-5 grader Celsius dette århundret.

Ser vi etter på hva forhistorien har lært oss kan en raskt slå fast at dette vet vi ikke. Ser vi temperaturutviklingen må vi 100 000 år for å komme opp i en temperatur som var 1 grad Celsius varmere enn i dag. Etter det har det vært som i dag eller kaldere. De bibelske katastrofene i det gamle testamentet kan peke på en periode for 6-7000 år side som var relativt varm, det vi si omtrent som i dag, eller det kan være andre naturlig sammenfallende hendelser i milleniene før Kristus.

En annen viktig forskjell mellom dagens verden og den før kristelige verdnen er sårbarheten vi har som følge av befolkningstetthet og infrastruktur. Går vi tilbake til år null var den menneskelige befolkning på jorden ca 200 millioner, i dag er vi ca 7 milliarder. I tillegg har vi bygd en infrastruktur ut fra dagens klima og dagens vannstand. Hever vi den globale temperaturen med 4 - 5 grader Celsius vil den globale vannstanden stige drastisk, hvor raskt det vi skje avhenger av stabiliteten til blant annet Grønland. I tillegg vil værmønstrene i verden endre seg, en mulig effekt er at dagens trekk i været vil forsterkes: I praksis betyr dette at dagens ørkner vil utvide seg, områder som rammes av flom i dag vil kunne rammes hardere i fremtiden. Når det gjelder matproduksjonen er det enkelte områder i verden, f.eks. midtvesten i USA, som vil tørke ut, og jobben med å skaffe mat, til en befolkning på 10 - 15 milliarder mennesker i slutten av århundret, blir svært vanskelig.

Når det gjelder de bibelske plagene, bortsett fra syndefloden, kan det se ut til de var lettere å håndtere enn fremtiden utfordringer. Etter som sitater fra store verker er sentral i denne saken, vil jeg trekke frem Blodsrtupmoen i Flåklypa grad prix: "Time will show"

1 kommentar: