onsdag 29. april 2009

Sot og korte liv

I klimadebatten er det stort sett CO2 som nevnes. Det mange ikke er klar over er effekten av andre gasser og sot.

Utover utslipp av CO2  sender vi ut svært mange gasser som forsterker drivhuseffekten. Mange av disse gassene påvirker drivhuseffekten mer enn CO2, men de har ofte en kortere livssyklus i atmosfæren. Om vi ønsker å begrense oppvarmingen vil en kunne få en rask effekt av å kutte i disse gassene.

En annen påvirkning av kortere livssyklys enn for eksempel CO2 er sot. Når en observerer snøsmelting om våren ser en at snø med f.eks. sand smelter raskere enn ren hvit snø. Nå er det slik at store områder i verden er ikke snøen like hvit og ren som før, faktisk er det observert sot fra menneskelige utslipp både i Hilamaya og Arktis. Dette medfører at snømassen absorberer noe mer av den inkomne solstrålingen, og dermed smelter litt raskere. Her vil en kunne bremse nedsmeltingen av snø og is noe om en får begrenset utslippene av sot.

(Oppdatering: Dagbladet og Teknisk Ukeblad har lagd en sak på dette og VG dekker Gores besøk i Tromsø men trekker ikke frem sot.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar