fredag 26. juni 2009

Begynner det å røre seg?

For oss som følger klima og klimautviklingen fra et vitenskaplig ståsted er det til tider ovveraskende å se mangelen på handling. Det er nå snart 20 år siden IPCC kommed sin første rapport, det er også lenge siden det ble vedtatt i norsk storting at vi skulle senke utslippene av drivhusgasser. Det vi hittil har oppnådd er en økning i utslippene som overstiger alle scenarier for fremtiden.

I disse dager har det begynt å skje noe. Først slapp klimatilpsningsutvalget sin rapport om klimaet i Norge. I dag, 25.06.09, slapp lavutslippsutvalget sin rapport. (Omtalt her og her).
Hovedkonklusjonen til lavutslippsutvalget er at vi kan halvere energibruken innen 2040. dette oppnås mye gjennom å senke energibruken i byggninger, både nye og gamle. Et av tiltakene for byggninger er å standardisere alle nybygg til passivhus innen 2017. Her kan en komme inn med utfordringen til Stordalen. Responsen til Stordalen viser også litt av problemet: Det er en byggherre, en annen byggeier, og en tredje som bruker bygget. Byggherre vil levere bygget så billig som mulig til byggeier, som vil ha lave utleiepriser, men brukern sitter med energiregningen. Innsatsen som blant annet Sintef gjør for passivhus vil forhåpentligvis gjøre passivhus billigere og dermed mer attraktive. Forløpig møter byggebransjen det hele med en hvis skepsis.

Internasjonalt jobber nå Obama hardt for å få en klimalov i USA, og ser en hans innsats i kontrast til forgjengeren er dette et stort lyspunkt.

Alt i alt ser det ut til å skje noe, men om det monner får våre barnebarn bedømme.

Oppdatering:
Det er et historisk gjenobrudd når USA har vedtatt stor reduksjoner i CO2 utslipp, det går ikke lengre å gjemme seg bak at USA ikke gjør noe. (også omtalt hos VG)

Oppdatering 2:
Sverige overtar formannskapet i EU til høsten. Dette lover bra for klimaet sin del. Sverige har stått frem som et land som har klart å begrense utslippene av drivhusgasser, og reinfelt kommenterer alt før tiltredelse at klima blir en av de viktigste arbeidoppgavene til høsten. Dette henger nok også sammen med forhandlingene i København til høsten.

4 kommentarer:

 1. Grunnen til lite handling, er pga de fleste avventer situasjon, for de fleste av oss realister skjønner at hele klimahysteriet kommer til og dempe seg selv, heldigvis. CO2 og klimaforadringer har liten sammenheng. IPCC sine klimamodeller legger ikke vekt på solaktivitet i det hele tatt.

  Dessverre er CO2 blitt en så stor industri, at løgnene vil fortsette og spres i lang tid. Vi ser stadig at klimarealister blir latterliggjort med hersketeknikker fra politikere. Dette kommer nok til og vedvare en god stund er jeg redd, til vi blir så mange at løgnene kommer opp i dagen.

  SvarSlett
 2. Morten Aasheim påstår at CO2 og klimaforandringer har liten sammenheng, hva bygger du det på? Hvis du går tilbake i historien ser en at det alt på slutten av 1800 tallet var kjent at økning av CO2 i atmosfæren ga en økning i drivhuseffekten. Etter det har bare nyere og mer detaljerte beregninger gitt små justeringer av effekten av økt CO2.

  Du påstår at klimamodellene ikke tar med solstråling og variasjoner i denne. Dette er feil. Når det gjelder fortidens klimautvikling (simmuleringer av 1900 tallet) er variasjoner i solstråling med. Når det gjelder fremtidens klima er det riktignok ikke lagt inn variasjoner i solstrålingen, dette skyldes at det ikke finnes gode modeller for utviklingen av solen innstråling.

  Når det gjelder påstanden om industrien for å skape et problem vil jeg minne om at det er relativt store penger i en industri som utvinner fosile brennstoff.

  SvarSlett
 3. Det er tydelig at det "rør på sig".

  http://www.climateaudit.org/

  Noe er i ferd med å skje.

  SvarSlett
 4. Det er helt klart at det begynner å røre seg: http://klimarealisme.blogspot.com/2009/08/kende-skepsis.html

  SvarSlett