tirsdag 1. mars 2011

Sammenfall og sammenheng

2010 var et av de varmeste årene vi har hatt globalt, dette slår blant annet NOAA fast. Ser en på data fra GISS og plotter opp måneds data får en følgende bilde:

Tilsvarende kan vi plotte opp kurven for CO2, der ser en raskt at 2010 hadde de største konsentrasjonene:

Oppfølgingsspørsmålet blir da om det er noen klar samvariasjon mellom disse to datasettene. Tar vi det på månedsbasis finner vi (Røde stjerner er 2010): 
Litt mer oversiktlig blir plottet om en rydder ned til årlige verdier istedenfor månedsvise verdier som over:
Som grafen viser er det en klar samvariasjon mellom CO2 innhold i atmosfæren og temperaturen de siste 50 årene

Link til datasettet finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar