mandag 7. mars 2011

Hva (Når) er det lite is?

Gjentatte ganger har jeg messet om hvor lite is det er om sommeren: Lite is, mye is, I år som i fjor, Issmelting i arktis, Smeltingen har stoppet. Et gjennomgående trekk i det jeg har gjort om isen i arktis er at det er sommerisen, og hvor liten (stor) den er jeg har referert. Hvorfor velger jeg sommerisen? er det for å skjule at isen bygger seg raskt opp om vinteren og dermed kommunisere sesongens vær og ikke klimautviklingen? Nå dukket for eksempel denne meldingen opp på Twitter: "Arctic Ice now compared to 30yrs agohttp://t.co/VdaABig #AGW #Climategate#Climate #Eco #Green #Cop16 #CO2#ClimateChange #GlobalWarming". Følger du lenken finner du følgende figur: 


Dette er hentet fra Cryosphere today sin side for sammenlikning. En første øvelse en kan gjøre hos Cryosphere today er å se på andre årstall, for eksempel denne.  (Her er det for eksempel betydelig mer is mellom Svalbard og Novaja Semlja) Så kan en gå et hakk mer avansert: Er utbredelsen av vinteris et godt mål for tilstanden av isen i nord? il det er svaret enkelt: Nei. Isen i Arktis har en sterk avgrensing om vinteren i form av landområdene rundt. Dette vil medføre at ismengden om vinteren vil variere lite så lenge det er kaldt nok til å stort sett dekke havområdene. På tross av dette viser utbredelsen av vinterisen en klar nedgang. Da er det mer interessant å se på isvolumet. I følge tallene fra Washington University har volumet med is i Arktis sunket betraktelig både sommer og vinter. Eller isutbredelsen om sommeren (Google Earth) som ikke er så avgrenset av landområdene rundt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar