fredag 2. september 2011

Klimaflyktninger i nabolaget

Forsker Pär Holmgren uttaler at "Ingen vil bo i Gøteborg om hundre år" (Også på forskning.no). Han bygger uttalelsen på en kombinasjon av forventet havnivåstigning og kraftige nedbørhendelser. Det han bygger på i grunnlaget er i og for seg riktig:

  • Høyst sannsynlig kommer havnivået til å stige, kanskje med inntil 1 meter i løpet av århundret.
  • Tendensen er at vi får kraftigere byger i nedbøre, noe blant annet denne rapporten fra met.no viser
Jeg er alikevel uenig i konklusjonen om at Gøteborg blir fraflyttet. Grunne er at jeg, og nå uttaler jeg meg utenfor mitt fagområde, ikke tror at folk flytter veldig lett på seg. En kan se det for eksempel når en har hatt lokalt store flommer så kommer folk tilbake og vil bygge opp husene på den flomrammede tomten. Det vi derimot trolig vil komme til å oppleve er en natur som driver kostnadene til sikring mot blant annet flom oppover.

1 kommentar:

  1. Det er åpenbart både trygt og komfortabelt å spå klimaendringer nær 100 år frem i tid. De som skal verifisere prediksjoner som f. eks. 1 m havstigning innen år 2100, vil være født i 2060! Ingen nålevende vil kunne etterprøve disse spådommene. Hva slags vitenskapelig troverdighet har disse modellørene?

    Rent personlig kan det jo heller ikke være særlig stimulerende. Å måtte overlate falsifiseringen, ikke til neste generasjon, ikke til den generasjonen som kommer deretter heller, men til ytterligere neste generasjon! Dette blir virkelig "Time will show"!

    SvarSlett