torsdag 29. september 2011

Manglende kunnskap ga feil svar

I kjølvann av Presterud og Humlums diskusjoner i avisen har jeg fått spørsmål om ikke følgende graf på Climate4you viser at vi har en sterk urban varmeøy i Oslo:
 Til det er svaret enkelt: Nei.

Grafen over er et eksempel på to ting:

  1. Inversjon i Osloområdet
  2. Manglende kunnskap som årsak til feiltolkning
Til punkt 1 kan vi se på temperaturforholdet mellom Blindern og Tryvasshøgda for den aktuelle perioden. Her finner jeg raskt at det 0,5 C varmere på Tryvasshøgda enn Blindern, samtidig som det er svært rolige vindforhold. I tillegg var det 3 timer tidligere 3,1 C varmere på Tryvasshøgda enn Blindern. At det er varmere i høyden enn lavlandet viser at det er en inversjon i området. Når vi ser på kjøreturen Humlum har foretatt i forbindelse med denne målefarten starter han inne i Sørkedalen, hvor vi må forvente en kraftig inversjon. Så kjører han ut i Oslo og opp til området rundt Blindern, altså opp igjennom inversjonen. Deretter drar han øst gjennom Alnadalen og videre E6 mot Skedsmokorset. Det vil si områder en kan forvente sterkere inversjon igjen, noe som også vises i form av lavere temperaturer.

Til punkt 2: Humlum er så vidt jeg vet en dyktig geolog, og jeg har ikke tenkt å utfordre ham på geologikunnskap. Å ta en målefart fra en dag som den han valgte og tolke den uten å ta hensyn til muligheten av inversjon viser at kunnskapen om meteorologi er (eller ihvertfall var) litt svak, noe som i dette tilfellet har ført til en tolkning at det er urban varmeøy mens vi observerer en inversjon.

#Oppdatering 13.10.2011
Jeg har nå mottatt heftet til klimarealistene "Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima!", hvor grafen over til min skrekk er trukket frem som eksempel på urbaniseringseffekten. Jeg kommer en dag til å lese gjennom heftet, men dersom Humlum sitt bidrag om urbanisering er representativt kan jeg sterkt anbefale folk å bruke tid å penger på noe bedre enn dette heftet.

2 kommentarer:

  1. Allerede under oppveksten i Oslo på 1960-tallet var jeg klar over at Sørkedalen er et "kuldehull". Om våren holdt skiføret seg der lenge etter at det var forsvunnet høyere opp og lenger unna veier og bebyggelse innover i marka. Jeg simpelthen kan ikke tro at professor Ole Humlum er uvitende om slike meteorologiske forhold (inversjon), og lurer derfor på hvorfor han skriver som han gjør.

    Klimarealistenes hefte "Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima!" er gratis tilgjengelig på deres hjemmeside, så det er heldigvis ikke nødvendig å bruke penger på det. Jeg har lest heftet, og kommentert heftets fremstilling av havtemperatur på http://hpklima.blogspot.com/

    SvarSlett
  2. En liten oppfølging: Effekten av urban varmeøy er neglisjerbar: http://www.skepticalscience.com/BEST-October-2011.html

    SvarSlett