torsdag 15. september 2011

Temperatursignalet i våte somre

Vi har nettopp vært gjennom den våteste sommeren Meteorologisk institutt har målt. Selv om vi har hatt en våt sommer har temperaturen vært gjennomgående over normalen. Østlandet endte for eksempel på 0,9 Celsius over Normalen, i gjennomsnitt har somrene i 30 års perioden 1981 – 2010 vært 0,35 Celsius over Normalen. Tar en tilsvarende tall for nedbør finner en et gjennomsnitt på 252 mm. For å identifisere episoder med store avvik er det ofte vanlig å inne frem hendelser som er 2 standardavvik fra normalen. For Østlandet, basert på perioden 1981 – 2010 blir da grensen for et vått år 352 mm. Tabellen under gir en oversikt over de våte og tørre årene ut fra definisjonen over:

Sommer
Temperatur (avvik) Celsius
Nedbør
mm
2011
11,2 (0,9)
460,9
1950
10,2 (0,0)
398,8
1939
10,7 (0,5)
378,4
1960
10,3 (0,1)
367,9
1924
9,5 (-0,8)
363,5
1988
11,4 (1,1)
363,5
1912
10,9 (0,7)
360,8
1951
9,6 (-0,6)
354,0
1927
10,1 (-0,1)
353,0

En titt i tabellen over ser en at temperaturen i de våteste somrene før 2011 er ca. en grad Celsius kaldere enn resultatet for 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar