tirsdag 11. august 2009

Bergen under vann!

Dette kunne vært tittelen på en skrekkfilm, desverre er det estimater på den reelle utviklingen.

Professor Helge Drange som leder Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen er en av de som kan klima og effektene på havet best, han har nå uttalt seg meget klart om hva han forventer av utvikling av klimaet i fremtiden (også i TU.no). Hva bygger denne uttalelesen på, og hvor sikker er den.

Det første en må ha klart for seg er at klimaet på jorden er i ferd med å endre seg raskt, og at menneskeheten er svært delaktig i dette. En referanse for dette er IPCC. Drange legger så estimatene for fremtidig klima, og ikke minst fremtidig havnivå, sammen eventuelle landheving i området. Ut fra dette kommer ha så frem til havnivå økning for for eksempel Bergen på 75 cm. At bergen er den byen som rammes hardest er pga. landheving siden siste istid.

Konklusjonen er enkel: En overskrift som kunne vært en skrekkfilm er en relitet for Bergen i løpet av dette århundret.


2 kommentarer:

  1. For meg ser det ut til å være en viss utvikling fra innledning til konklusjonen. Estimater blir til en realitet. Prognoser for 2100 basert på modellering kan da ikke beskrives som en realitet?

    SvarSlett
  2. Bye har helt rett. Jeg skriver at det er en realitet. Siste avsnitt burde vært:

    Konklusjonen er enkel: En overskrift som kunne vært en skrekkfilm, er trolig en realitet for deler av Bergen sentrum i løpet av dette århundret.

    SvarSlett