fredag 7. august 2009

Solen har skylden

Svensmark er en god forsker, som kan mye om solstråling og kosmisk stråling. Han jobber hardt med å bevise at det er variasjoner i kosmisk stråling som er hovedgrunnen til at klimaet på jorden har endret seg. Teorien hans, som jeg har forstått den, er at endret kosmisk stråling gir en endring i aerosoler, og måten disse fungerer som kondesasjonskjerner. Dette gir igjen en endring i hvordan solstrålingen slipper inn til jorden.

Svensmark med flere har nylig kommet met en ny vitenskaplig artikkel der de mener å vise at store eksplosjoner på solen påvirker skydannelsen på jorden signifikant. Dette skyldes at denne typen eksplosjoner minker mengden kosmisk stråling på jorden. Ser en nøye på resultatene og artikkelen, noe gutta i realclimate.org har gjort, finner en en del poeng som ikke Svensmark har tatt grundig nok. Et poeng er tidsfaktoren: det er en variasjon i areaosoler og vannmengde i skye 5 - 7 dager etter en slik hendelse. Dette bryter litt med skyfysikken, der det er klart at skyers levetid og respons til endringer kan måles i timer ikke dager: Forenklet kan en si at vanndamp som kommer inn i en sky nå har forlatt den om noen timer.

Et annet poeng Svensmark ikke kommenterer er at temperturendringer ser ut til å komme før endringer i kosmisk stråling, noe Erlykin med flere publiserte i januar. Erlykin viser at det er vell så sansynlig at den direkte effekten av endringen i solstråling ved denne typen eksplosjoner påvirker klimaet som at en indirekte effekt via kosmisk stråling er nøkkelen. Dette faller godt inn i en vanlig praksis om å holde teorier så enkle som mulig.

Et spørsmål som dukker opp er hvorfor Svenmark ikke har tatt med så mange slike hendelser som mulig. Her har Svensmark med flere satt opp et filter ut fra sine egne teorier (bassert på beregninger av ioniseringsevne), uten å teste mot de som fallt utenfor filteret.

Sist men ikke minst nevner ikke Svensmark at det ikke har vært en trend i kosmisk stråling de siste 50 årene, noe Rasmus Benestads figurmeteorologforeningen.no utmerket viser.


Saken som vist fra Svensmark er omtalt i Dagbladet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar