fredag 7. august 2009

Hvor blir isen av?

I VG i dag 7.8.09 står det en kort notis om at isbreer i Alaska raskt mister masse, dette føyer seg inn i en rekke rapporter de siste årene om at isbreer mister masse, noen eksempler fra forskning.no:
Når en sammenholder dette med hvordan isen i Arktis har trukket seg radikalt tilbake ser en raskt at det er store endringer i verdens ismasse. Årsaken er enkel: Det begynner å bli for varmt for mye av verdens is.

Konsekvensene av dette vil variere etter hvor en er i verden. For oss i Norge vil konskvensene bli relativt små, men f.eks. India vil få problemer med vanntilførselen i deler av året da det er isbreene i Hilamaya som er kilden til de store elvene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar