torsdag 27. august 2009

Partipolitikk og klimaendringer

I forbindelse med valget er det flere som har sett på hva de ulike politiske partiene har gjort av innsats eller hvilke meninger de har.

Når en ser gjennom disse undersøkelsene finner en i førsteomgang et klart mønster: Alle politiske partier, untatt FRP, tar advarslene fra klimaforskerne seriøst. Det er i raliteten kun nyanser i forskjell mellom partiene fra Rødt til Høyre, mens FRP fortsatt delvis fornekter at menneskeheten er med å påvirke klimasystemet.

Når det kommer til løsninger er det klare skiller i hva de ulike partiene nevner, og hvordan de nevner de ulike tiltakene, men her også er det kun små nyanser om en ser bort fra FRP. Randers har sett på gjenomføringsgraden fra de ulike partiene, og finner, ikke overraskende, at SV legger størst trykk når det gjelder denne delen av politikken.

Jeg vil avslutte dette innleget med å oppfordre alle til å benytte stemmeretten, og sette seg godt inn i sakene som betyr noe for en.Omtale i media av disse og relaterte saker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar