fredag 21. august 2009

Viktigheten av klimaendringer i ingeniøroppgaver.

Under et seminar om mulige norsk – russisk samarbeid i Arktis. Fokuset lå på ingeniørmessige (bebyggelse på permafrost, isingsproblemer o.s.v.) oppgaver. Her var jeg invitert til å holde et foredrag om klima og klimaendringer. Under veis i fordraget kom det en diskusjon om klimaendringene var menneskeskapte, eller om det var naturlige. Fra den Russiske siden ble det påpekt at det er store naturlige variasjoner på flere tusen års tidsskala, dette hadde jeg nevnt tidligere, men fra en nordmann kom det argumentet om at vi ikke skulle ha em global oppvarming på gang. Han trakk frem påstanden om at det ikke hadde vært en oppvarming de siste årene, dette har jeg omtalt tidligere her. Senere på kvelden kom vi i en diskusjon som er men prinsipiell viktig:

Er klimaendringer viktig for ingeniører?

I hans verden var klimaendringer ikke viktige, og jeg kan til en hvis grad si meg enig. Skal en bygge et kaianlegg med forventet varighet på et par dekader er det mange ting en kan gjøre for å sikre anlegget. Det viktigste en kan gjøre er å sikre at dagens standarder for anlegget blir fulgt. I overskuelig fremtid er byggefeil den største årsaken til skader. Deretter vil jeg påstå at mangelfull forståelse av lokalt vær og klima er en viktig årsak til skader. Her kan jeg trekke frem et eksempel på en vanlig feil. En kommune la for eksempel ut et boligfelt på 1980 tallet og kalibrerte håndteringen av regnvann (overvannsystemet) godt. På 1990 tallet bygges det så ut et nytt boligfelt i åsen ovenfor det gamle feltet, og overvannsystemet kobles inn i overvannsystemet i feltet under. Hver for seg er systemene godt kallibrerte, men når det øvre er koblet inn i det nedre blir det for mye vann for de eldre rørene å håndtere. Det som skulle vært gjort er selvfølgelig å reberegne hele systemt for å sikre at vannet blir transportert vekk fra området uten å gjøre skade.

Tilbake til spørsmålet om klimaendringer er viktige for ingeniører for å unngå problemer ser en klart at det første som må gjøres er å sikre at en følger dagens standarder, så sikre seg at informasjonen om vær og klima er oppdatert og at en ser hele annlegget. Når dette er gjort må en se på tidsskalaen, snakker en om et annlegg en forventer en endring i løpet av de neste 20 årene trenger en ikke å se på klimasignalet, men bygger en annlegg som en forventer lengre levetid på, for eksempel Operabygget, kan klimaendringer bli viktige. Bygger en et bygg med lang varighet nær sjøen må en se på farene om en øker vannstanden med det som forventes som følge av klimasignalet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar